Drogi - przejścia dla pieszych

Audyt: Ministerstwo Środowiska

Powrót do audytu

Nazwa formularza(brak wartości)
pełna nazwa(brak wartości)
lokalizacja długość geograficzna(brak wartości)
lokalizacja szerokość geograficzna(brak wartości)
badany odcinek (w kilometrach)(brak wartości)
badany odcinek: do (brak wartości)
badany odcinek: od (brak wartości)
przejście nr(brak wartości)
przejście dla pieszych obniżone(brak wartości)
przejście dla pieszych oznaczone kontrastem faktury(brak wartości)
przejście dla pieszych oznaczone kontrastem koloru(brak wartości)
przejście dla pieszych obniżone w poprzek całego chodnika (brak wartości)
na przejściu sygnalizacja świetlna(brak wartości)
na przejściu sygnalizacja dźwiękowa (brak wartości)
na przejściu przycisk uruchamiający zielone światło(brak wartości)
na przejściu przycisk uruchamiający zielone światło udźwiękowiony(brak wartości)
słupki oddalone od przejścia dla pieszych o (w metrach)(brak wartości)
Uwagi(brak wartości)