Informacje dodatkowe o obiekcie

Audyt: MON Al. Niepodległości

Powrót do audytu

Nazwa formularza(brak wartości)
Budynek wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną (brak wartości)
Wejście urządzone przejrzyście (bez przeszkód), można je uznać za przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych (brak wartości)
Wejście do budynku wyraźnie widoczne na tle fasady(brak wartości)
Wejście wystarczająco oświetlone(brak wartości)
Drzwi wejściowe z domofonem(brak wartości)
Domofon z oznaczeniami wypukłymi przycisków(brak wartości)
Przy domofonie świetlna informacja o otwarciu drzwi(brak wartości)
W przejściach brak przeszkód na wysokości głowy(brak wartości)
Czy jest pomoc, recepcja lub informacja?(brak wartości)
Pomoc, recepcja, informacja, w pobliżu wejścia (brak wartości)
Źródło światła za osobą pracującą w recepcji/informacji(brak wartości)
Osoba pracująca w recepcji/informacji widoczna dla klienta (brak wartości)
Drzwi i przejścia bez progów(brak wartości)
Drzwi wejściowe szklane (o ile są)(brak wartości)
Drzwi wejściowe oznaczone kontrastowo(brak wartości)
Przezroczyste drzwi i ściany wewnątrz budynku(brak wartości)
Przezroczyste drzwi i ściany wewnątrz budynku oznacone kotrastowo(brak wartości)
Drzwi wewnątrz budynku dobrze widoczne na tle ścian korytarza(brak wartości)
Stopnie (o ile są)(brak wartości)
Stopnie oznaczone kontrastowo(brak wartości)
Pętla indukcyjna stała(brak wartości)
Pętla indukcyjna stała oznaczona(brak wartości)
Pętla indukcyjna "stanowiskowa"(brak wartości)
Pętla indukcyjna "stanowiskowa" oznaczona(brak wartości)
Tablice informacyjne/drogowskazy(brak wartości)
Wskazówki w języku symbolicznym/obrazkowym(brak wartości)
Informacje na ekranach wideo, tablicach neonowych itp.(brak wartości)
Informacje w postaci wideotekstu(brak wartości)
Filmy wideo/informacje z napisami w języku polskim (brak wartości)
Wskazówki akustyczne / zapowiedzi(brak wartości)
Informacje nagrane na nośniki dźwięku(brak wartości)
Dostępny pokój cichej obsługi dla klientów słabosłyszących(brak wartości)
Ciągi komunikacyjne proste(brak wartości)
Ciągi komunikacyjne proste i przecinające się z innymi pod kątem prostym(brak wartości)
Odmienna faktura i kolorystyka nawierzchni jako system orientacji(brak wartości)
Kolorystyka wspomagająca rozpoznawanie ukształtowania korytarza(brak wartości)
Numeracja pięter przez oznaczenia na poręczach(brak wartości)
Prostokątny kształt pomieszczeń(brak wartości)
Oznaczenia pomieszczeń/wskazówki odpowiedniej wielkości i skontrastowane(brak wartości)
Oznaczenia pomieszczeń/wskazówki czytelne dotykiem(brak wartości)
Oznaczenia pomieszczeń/wskazówki w piśmie Brailla(brak wartości)
Pomoce techniczne dla osób niedosłyszących (np. wzmacniacze dźwięku, słuchawki itp.)(brak wartości)
Dostępna "ad hoc" osoba posługująca się polskim językiem migowym (brak wartości)
w miarę możliwości oceń stopień znajomości języka w skali od 1 do 6 (1 słabo, 6 biegle)(brak wartości)
Dostępny tłumacz polskiego języka migowego on-line(brak wartości)
przez cały czas pracy instytucji(brak wartości)
właściwe stanowisko tłumaczenia (brak wartości)
Widoczne oznaczenie usług/informacji dostępnych w języku migowym (ucho i/lub dłonie)(brak wartości)
Możliwość skorzystania z tłumacza zgodnie z przepisami ustawy (w ciągu 3 dni)(brak wartości)
Dostępna informacja o placówce w polskim języku migowym (brak wartości)
Świetlny system alarmowy/system powiadamiania (brak wartości)
Możliwość wejścia z psem asystujacym(brak wartości)
Rampy poziome zabezpieczone i oznaczone kontrastowym kolorystycznie pasem(brak wartości)
Na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku zastosowano rampy krawężnikowe(brak wartości)
Początek i koniec biegu pochylni jest wyróżniony przy pomocy kontrastowego koloru oraz zmiany w fakturze(brak wartości)
Przy wejściu do budynku znajdują się oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu (np. kafelki, maty z wyżłobieniami)(brak wartości)
Brzeg elementów wiszących, których dolna krawędź znajduje się poniżej 2,2 m (np. gabloty), nie znajdują się dalej niż 10 cm od płaszczyzny ściany(brak wartości)
W budynku zastosowano oznaczenia dróg ewakuacji za pomocą pisma Braille’a lub system wypukłych znaków(brak wartości)
Uwagi(brak wartości)