Teleinformatyczny

Audyt: Stworzenie internetowego serwisu zarządzania projektami - Projektino

Powrót do audytu

Nazwa formularzawww.projektino.com
Zasada 1 - Postrzeganie
Wymaganie 1.1
Pozycja 1.1.1Nie
Wymaganie 1.2
Pozycja 1.2.1Tak
Pozycja 1.2.2Tak
Pozycja 1.2.3Tak
Wymaganie 1.3
Pozycja 1.3.1Nie
Pozycja 1.3.2Tak
Pozycja 1.3.3Tak
Wymaganie 1.4
Pozycja 1.4.1Tak
Pozycja 1.4.2Tak
Pozycja 1.4.3Nie
Pozycja 1.4.4Tak
Pozycja 1.4.5Nie
Zasada 2 - Funkcjonalność
Wymaganie 2.1
Pozycja 2.1.1Tak
Pozycja 2.1.2Tak
Wymaganie 2.2
Pozycja 2.2.1Tak
Pozycja 2.2.2Tak
Wymaganie 2.3
Pozycja 2.3.1Tak
Wymaganie 2.4
Pozycja 2.4.1Tak
Pozycja 2.4.2Tak
Pozycja 2.4.3Tak
Pozycja 2.4.4Tak
Pozycja 2.4.5Tak
Pozycja 2.4.6Nie
Pozycja 2.4.7Nie
Zasada 3 - Zrozumiałość
Wymaganie 3.1
Pozycja 3.1.1Tak
Pozycja 3.1.2Tak
Wymaganie 3.2
Pozycja 3.2.1Tak
Pozycja 3.2.2Tak
Pozycja 3.2.3Tak
Pozycja 3.2.4Tak
Wymaganie 3.3
Pozycja 3.3.1Tak
Pozycja 3.3.2Tak
Pozycja 3.3.3Tak
Pozycja 3.3.4Tak
Zasada 4 - Kompatybilność
Wymaganie 4.1
Pozycja 4.1.1Nie
Pozycja 4.1.2Tak
Uwagi