Teleinformatyczny

Audyt: Budowa platformy finansowej e-banking Finansowysupermarket.pl

Powrót do audytu

Nazwa formularzahttp://www.finansowysupermarket.pl/
Zasada 1 - Postrzeganie
Wymaganie 1.1
Pozycja 1.1.1Tak
Wymaganie 1.2
Pozycja 1.2.1Tak
Pozycja 1.2.2Tak
Pozycja 1.2.3Tak
Wymaganie 1.3
Pozycja 1.3.1Tak
Pozycja 1.3.2Tak
Pozycja 1.3.3Tak
Wymaganie 1.4
Pozycja 1.4.1Tak
Pozycja 1.4.2Tak
Pozycja 1.4.3Nie
Pozycja 1.4.4Tak
Pozycja 1.4.5Tak
Zasada 2 - Funkcjonalność
Wymaganie 2.1
Pozycja 2.1.1Tak
Pozycja 2.1.2Tak
Wymaganie 2.2
Pozycja 2.2.1Tak
Pozycja 2.2.2Tak
Wymaganie 2.3
Pozycja 2.3.1Tak
Wymaganie 2.4
Pozycja 2.4.1Tak
Pozycja 2.4.2Tak
Pozycja 2.4.3Tak
Pozycja 2.4.4Tak
Pozycja 2.4.5Tak
Pozycja 2.4.6Tak
Pozycja 2.4.7Nie
Zasada 3 - Zrozumiałość
Wymaganie 3.1
Pozycja 3.1.1Nie
Pozycja 3.1.2Nie
Wymaganie 3.2
Pozycja 3.2.1Tak
Pozycja 3.2.2Tak
Pozycja 3.2.3Tak
Pozycja 3.2.4Tak
Wymaganie 3.3
Pozycja 3.3.1Tak
Pozycja 3.3.2Tak
Pozycja 3.3.3Tak
Pozycja 3.3.4Tak
Zasada 4 - Kompatybilność
Wymaganie 4.1
Pozycja 4.1.1Nie
Pozycja 4.1.2Tak
Uwagi