Lista audytów

We współpracy trzech organizacji zaprojektowaliśmy narzędzia badawcze, a audytorzy z całej Polski sprawdzili dostępność wyselekcjonowanych inwestycji. Sprawdzaliśmy dostępność dla pięciu grup osób z niepełnosprawnościami: niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących i niesprawnych ruchowo. Przy każdym obiekcie znajduje się informacja o dostępności. Każda ikona ma swoje znaczenie.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: niedostępny Czerwona oznacza brak dostępności.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: podstawowy Ikona żółta - dostępność dostateczną dla używania obiektu.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: rozszerzony Zielona - dostępność wysoką.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: pełny Jeżeli zaś zobaczycie gdzieś ikonę ze złotą koroną - bijcie brawo, bo to naprawdę wysoka dostępność.

Pasek realizacji wszystkich audytów: (zatwierdzonych: 206 z 224)
92% Zatwierdzone audyty: 92%

Widoki: Lista Mapa

Sortowanie

Stworzenie platformy internetowej obsługującej konsultacje społeczne prowadzone przez instytucje publiczne i firmy projektowe dla obywateli

Informatyczny

Audytorzy: Agnieszka Bębenek

Wartość projektu: 1 000 000,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Stworzenie portalu branżowe.pl

Informatyczny

Audytorzy: Agnieszka Bębenek

Wartość projektu: 907 100,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Stworzenie Portalu informacyjnego Uzdrowiska Świętokrzyskie

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 244 920,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Stworzenie portalu internetowego - ekologicznego poradnika prawnego wraz z obsługującą go aplikacją internetową

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 142 570,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Stworzenie portalu Wirtualny świat techniki.

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 707 400,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Stworzenie serwisu TenniZoom.com wykorzystującego innowacyjną e-usługę pod nazwą Wirtualne Zintegrowane Centrum e-Obsługi

Informatyczny

Audytorzy: Agnieszka Bębenek

Wartość projektu: 472 454,24 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Stworzenie usługi e-dietetyk - automatycznego serwisu doboru indywidualnej diety żywieniowej.

Informatyczny

Audytorzy: Agnieszka Bębenek

Wartość projektu: 353 000,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Techbaza - dane sprzętu RTV i AGD w Twoim komputerze

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 1 025 950,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

TwojaEuropa.pl - Portal Społeczności Europejskiej

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 244 000,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Uruchomienie innowacyjnej e-usługi informowania o ruchu drogowym.

Informatyczny

Audytorzy: Agnieszka Bębenek

Wartość projektu: 678 259,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Utworzenie serwisu i e-usługi Finstation Touch umożliwiających zaawansowane analizowanie rynków finansowych na urządzeniach mobilnych.

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 688 640,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Vister.pl “ regionalizacja na rynku ofert pracy i innowacyjne metody wyszukiwania.

Informatyczny

Audytorzy: Agnieszka Bębenek

Wartość projektu: 564 900,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Wdrożenie innowacyjnego portalu dla graczy "GAMEDOT".

Informatyczny

Audytorzy: Agnieszka Bębenek

Wartość projektu: 700 000,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

webEFS - wdrożenie e-usług zdalnego zarządzania projektami EFS

Informatyczny

Audytorzy: Agnieszka Bębenek

Wartość projektu: 540 300,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

www.niejadewciemno.pl - stworzenie serwisu automatycznej rezerwacji on-line usług turystycznych

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 187 439,96 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic Wyspiańskiego i Piaski w Pleszewie

Transportowy

Audytorzy: Jacek Jaciubek

Wartość projektu: 2 299 795,04 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa drogi w miejscowości Chojno Nowe

Transportowy

Audytorzy: Joanna Gierszon

Wartość projektu: 894 660,88 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Transportowy

Audytorzy: Kowlak

Wartość projektu: 457 770 847,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha – Franowo

Transportowy

Audytorzy: Jacek Jaciubek

Wartość projektu: 265 837 332,01 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełniosprawnych - zakup 60 tramwajów niskopodłogowych

Transportowy

Audytorzy: Borys Lewandowski

Wartość projektu: 477 340 559,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%