Lista audytów

We współpracy trzech organizacji zaprojektowaliśmy narzędzia badawcze, a audytorzy z całej Polski sprawdzili dostępność wyselekcjonowanych inwestycji. Sprawdzaliśmy dostępność dla pięciu grup osób z niepełnosprawnościami: niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących i niesprawnych ruchowo. Przy każdym obiekcie znajduje się informacja o dostępności. Każda ikona ma swoje znaczenie.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: niedostępny Czerwona oznacza brak dostępności.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: podstawowy Ikona żółta - dostępność dostateczną dla używania obiektu.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: rozszerzony Zielona - dostępność wysoką.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: pełny Jeżeli zaś zobaczycie gdzieś ikonę ze złotą koroną - bijcie brawo, bo to naprawdę wysoka dostępność.

Pasek realizacji wszystkich audytów: (zatwierdzonych: 206 z 224)
92% Zatwierdzone audyty: 92%

Widoki: Lista Mapa

Sortowanie

Urząd ds. Cudzoziemców

Architektoniczny

Audytorzy: Adam Zawisny PSONI, Robert Trzaskowski, Karolina Makowiecka, Dorota Kostrzewa

Status: w trakcie realizacji

Pasek postępu w realizacji audytu:
0% Zaakceptowane formularze: 0%

Utworzenie serwisu i e-usługi Finstation Touch umożliwiających zaawansowane analizowanie rynków finansowych na urządzeniach mobilnych.

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 688 640,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Villa Orłowo - adaptacja zabytkowego zespołu dworsko-parkowego na cele turystyczne oraz konferencyjno-szkoleniowe

Architektoniczny

Audytorzy: Rafał Domagalski

Wartość projektu: 8 344 653,90 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Vister.pl “ regionalizacja na rynku ofert pracy i innowacyjne metody wyszukiwania.

Informatyczny

Audytorzy: Agnieszka Bębenek

Wartość projektu: 564 900,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Wdrożenie innowacyjnego portalu dla graczy "GAMEDOT".

Informatyczny

Audytorzy: Agnieszka Bębenek

Wartość projektu: 700 000,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

webEFS - wdrożenie e-usług zdalnego zarządzania projektami EFS

Informatyczny

Audytorzy: Agnieszka Bębenek

Wartość projektu: 540 300,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

www.niejadewciemno.pl - stworzenie serwisu automatycznej rezerwacji on-line usług turystycznych

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 187 439,96 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Wymiana taboru (autobusów) - MZK

Transportowy

Audytorzy: Jacek Jaciubek

Wartość projektu: 16 278 068,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Zagospodarowanie Placu Narutowicza i Placu Marka w Leśnicy

Architektoniczny

Audytorzy: Magdalena Bury-Zadroga

Wartość projektu: 2 861 220,75 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Zakupy taboru kolejowego

Transportowy

Audytorzy: Dorota Ćwik

Wartość projektu: 91 245 124,17 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Zakup fabrycznie nowych autobusów do komunikacji miejskiej i podmiejskiej w rejonie uzdrowisk kłodzkich

Transportowy

Audytorzy: Ewelina Jezierska, Katarzyna Jakubiak

Wartość projektu: 7 360 432,44 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych

Transportowy

Audytorzy: Anna Łapińska-Pękała

Wartość projektu: 38 006 660,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasażerskiego

Transportowy

Audytorzy: Agnieszka Juchcińska

Wartość projektu: 23 668 000,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Zakup nowoczesnego taboru autobusowego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie

Transportowy

Audytorzy: Joanna Kupczak

Wartość projektu: 27 148 337,68 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Zakup nowoczesnych, przyjaznych środowisku autobusów niskopodłogowych

Transportowy

Audytorzy: Jacek Jaciubek

Wartość projektu: 94 131 448,87 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Zakup pięciu nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. zadań przewozowych dla potrzeb komunikacji podmiejskiej

Transportowy

Audytorzy: Katarzyna Jakubiak

Wartość projektu: 100 042 390,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Zakup składów tramwajowych dla potrzeb nowej linii tramwajowej w Częstochowie

Transportowy

Audytorzy: Kowlak

Wartość projektu: 50 712 900,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap III

Transportowy

Audytorzy: Magdalena Bury-Zadroga

Wartość projektu: 2 856 467,11 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA "Dąbie" Sp. z o.o. w Szczecinie

Transportowy

Audytorzy: Anna Przytulska

Wartość projektu: 31 112 217,79 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT - City

Transportowy

Audytorzy: Rafał Korasiewicz

Wartość projektu: 124 614 452,46 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%