Lista audytów

We współpracy trzech organizacji zaprojektowaliśmy narzędzia badawcze, a audytorzy z całej Polski sprawdzili dostępność wyselekcjonowanych inwestycji. Sprawdzaliśmy dostępność dla pięciu grup osób z niepełnosprawnościami: niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących i niesprawnych ruchowo. Przy każdym obiekcie znajduje się informacja o dostępności. Każda ikona ma swoje znaczenie.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: niedostępny Czerwona oznacza brak dostępności.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: podstawowy Ikona żółta - dostępność dostateczną dla używania obiektu.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: rozszerzony Zielona - dostępność wysoką.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: pełny Jeżeli zaś zobaczycie gdzieś ikonę ze złotą koroną - bijcie brawo, bo to naprawdę wysoka dostępność.

Pasek realizacji wszystkich audytów: (zatwierdzonych: 206 z 224)
92% Zatwierdzone audyty: 92%

Widoki: Lista Mapa

Sortowanie

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez modernizację i unowocześnienie jedynego w Województwie Lubelskim Ogrodu Zoologicznego w Zamościu

Architektoniczny

Audytorzy: Joanna Gierszon

Wartość projektu: 19 867 331,45 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Zmniejszenie dysproporcji obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Brynica w Gminie Piekoszów

Architektoniczny

Audytorzy: Sebastian Gruszka, Rafał Pawelec

Wartość projektu: 1 426 983,48 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Zagospodarowanie Placu Narutowicza i Placu Marka w Leśnicy

Architektoniczny

Audytorzy: Magdalena Bury-Zadroga

Wartość projektu: 2 861 220,75 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Villa Orłowo - adaptacja zabytkowego zespołu dworsko-parkowego na cele turystyczne oraz konferencyjno-szkoleniowe

Architektoniczny

Audytorzy: Rafał Domagalski

Wartość projektu: 8 344 653,90 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Urząd ds. Cudzoziemców

Architektoniczny

Audytorzy: Adam Zawisny PSONI, Robert Trzaskowski, Karolina Makowiecka, Dorota Kostrzewa

Status: w trakcie realizacji

Pasek postępu w realizacji audytu:
0% Zaakceptowane formularze: 0%

Uniwersytet Przyrodniczy. Biblioteka Główna– Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej w Lublinie.

Architektoniczny

Audytorzy: Joanna Gierszon

Wartość projektu: 17 427 220,67 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Stworzenie kompleksowej oferty turystycznej poprzez budowę motelu z restauracją w Namysłowie

Architektoniczny

Audytorzy: Magdalena Bury-Zadroga

Wartość projektu: 1 870 313,35 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Stworzenie centrum kulturalnego miejscowości Kościelnik poprzez rozbudowę i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej

Architektoniczny

Audytorzy: Ewelina Jezierska, Katarzyna Jakubiak

Wartość projektu: 1 414 691,34 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Stare Miasto jako sprzyjające integracji społecznej centrum turystyczne Sępólna Krajeńskiego - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni śródmiejskiej

Architektoniczny

Audytorzy: Rafał Domagalski

Wartość projektu: 2 954 630,03 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy

Architektoniczny

Audytorzy: Rafał Domagalski

Wartość projektu: 8 838 181,93 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Siedziba główna

Architektoniczny

Audytorzy: Agnieszka Zawadzka

Wartość projektu: 1,00 zł

Status: w trakcie realizacji

Pasek postępu w realizacji audytu:
0% Zaakceptowane formularze: 0%

Siedlce

Architektoniczny

Audytorzy: Agnieszka Zawadzka

Status: w trakcie realizacji

Pasek postępu w realizacji audytu:
0% Zaakceptowane formularze: 0%

Rozbudowa z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa.

Architektoniczny

Audytorzy: Magdalena Bury-Zadroga

Wartość projektu: 995 776,94 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury oraz dobudowa Biblioteki Publicznej w Tłuchowie

Architektoniczny

Audytorzy: Rafał Domagalski

Wartość projektu: 1 502 767,04 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury oraz dobudowa Biblioteki Publicznej w Tłuchowie

Architektoniczny

Audytorzy: Kowlak

Wartość projektu: 1 502 767,04 zł

Status: w trakcie realizacji

Pasek postępu w realizacji audytu:
0% Zaakceptowane formularze: 0%

Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych

Architektoniczny

Audytorzy: Grzegorz Figiński, Agnieszka Przybylak

Wartość projektu: 4 916 692,99 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa zakładu produkcji mebli oraz zakup wyposażenia komputerowego przez firmę PHU Dajmex

Architektoniczny

Audytorzy: Borys Lewandowski, Jan Urmański

Wartość projektu: 392 342,93 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa salonu fryzjersko- kosmetycznego De Legge celem świadczenia nowej usługi

Architektoniczny

Audytorzy: Magdalena Bury-Zadroga

Wartość projektu: 143 420,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Architektoniczny

Audytorzy: Anna Łapińska-Pękała

Wartość projektu: 2 832 930,49 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

ROZBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. T. KOŚCIUSZKI W ŁUKOWIE

Architektoniczny

Audytorzy: Joanna Gierszon

Wartość projektu: 6 784 097,81 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%