Lista audytów

We współpracy trzech organizacji zaprojektowaliśmy narzędzia badawcze, a audytorzy z całej Polski sprawdzili dostępność wyselekcjonowanych inwestycji. Sprawdzaliśmy dostępność dla pięciu grup osób z niepełnosprawnościami: niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących i niesprawnych ruchowo. Przy każdym obiekcie znajduje się informacja o dostępności. Każda ikona ma swoje znaczenie.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: niedostępny Czerwona oznacza brak dostępności.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: podstawowy Ikona żółta - dostępność dostateczną dla używania obiektu.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: rozszerzony Zielona - dostępność wysoką.

Poziom dostępności dla osób słabosłyszących: pełny Jeżeli zaś zobaczycie gdzieś ikonę ze złotą koroną - bijcie brawo, bo to naprawdę wysoka dostępność.

Pasek realizacji wszystkich audytów: (zatwierdzonych: 206 z 224)
92% Zatwierdzone audyty: 92%

Widoki: Lista Mapa

Sortowanie

Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej

Transportowy

Audytorzy: Joanna Kupczak

Wartość projektu: 122 025 222,78 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku przy ulicy Płockiej Nr 50

Architektoniczny

Audytorzy: Jan Urmański, Kowlak

Wartość projektu: 17 091 978,55 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa kompleksu dworcowego Gdynia Główna

Architektoniczny

Audytorzy: Marta Pięta

Wartość projektu: 40 671 994,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gołczy

Architektoniczny

Audytorzy: Tomasz Staszewski

Wartość projektu: 3 575 582,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa dróg gminnych w obrębie osiedla mieszkaniowego Westerplatte w Brzegu (ul. Boh. Westerplatte, Skłodowskiej,Sucharskiego, gen. Grota – Roweckiego, Gaj, Ptasia) – etap I przebudowa ul. Marii Curie – Skłodowskiej, etap II przebudowa ul. Sucharskie

Architektoniczny

Audytorzy: Magdalena Bury-Zadroga

Wartość projektu: 750 543,86 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1825C Bobrowo-Zbiczno-Jajkowo, odcinek Zbiczno-Pokrzydowo od km 0+239 do km 7+967”

Transportowy

Audytorzy: Rafał Korasiewicz

Wartość projektu: 1 946 841,83 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 N w Iławie, ulice Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej.

Architektoniczny

Audytorzy: Tomasz Staszewski, Kowlak

Wartość projektu: 8 963 944,02 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa drogi krajowej nr 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą na odcinku od skrzyżowania z ulicą Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Metalowców

Architektoniczny

Audytorzy: Beata Dymarczyk-Grochowina

Wartość projektu: 39 932 129,12 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa części budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy celem polepszenia warunków pracy osób niepełnosprawnych

Architektoniczny

Audytorzy: Jacek Jaciubek

Wartość projektu: 813 112,35 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa budynku Przychodni na Szpitalny Oddział Ratunkowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

Architektoniczny

Audytorzy: Ewelina Jezierska

Wartość projektu: 5 461 994,49 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa budynku gospodarczego na Izbę Tradycji Kulturowych oraz budowa pomostu na rzece Santoczna w miejscowości Zdroisko

Architektoniczny

Audytorzy: Kowlak

Wartość projektu: 594 616,49 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa budynku dydaktycznego Wydziału Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego

Architektoniczny

Audytorzy: Kowlak

Wartość projektu: 27 160 037,89 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu

Architektoniczny

Audytorzy: Agnieszka Przybylak, Grzegorz Figiński

Wartość projektu: 924 399,73 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Projekt testowy

Architektoniczny

Audytorzy: Kowlak

Wartość projektu: 10,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Projekt dla Bartka

Architektoniczny

Audytorzy: Bartek Stępień

Status: w trakcie realizacji

Pasek postępu w realizacji audytu:
0% Zaakceptowane formularze: 0%

Program Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku

Architektoniczny

Audytorzy: Marta Pięta

Wartość projektu: 37 849 101,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Port Lotniczy Rzeszów – Budowa nowego terminalu pasażerskiego

Architektoniczny

Audytorzy: Katarzyna Solińska

Wartość projektu: 102 728 011,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Portal zdronet.pl oferujący usługi związane ze wsparciem przy podejmowaniu decyzji medycznych.

Informatyczny

Audytorzy: Agnieszka Bębenek

Wartość projektu: 998 500,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Portal internetowy NaszeLigi.pl

Informatyczny

Audytorzy: Adam Mikołajczyk

Wartość projektu: 987 650,00 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%

Poprawa jakości usług medycznych dla osób przewlekle chorych poprzez likwidacje barier architektonicznych w NZOZ Specjalistyczne Centrum Pielęgnacyjno - Rehabilitacyjne Ewa-Med w Obornikach Śląskich

Architektoniczny

Audytorzy: Katarzyna Jakubiak

Wartość projektu: 431 927,68 zł

Status: zakończony

loading
Pasek postępu w realizacji audytu:
100% Zaakceptowane formularze: 100%